mezera
mezera

Registr zdrojů ionizujícího záření

Registr zdrojů ionizujícího záření (RZ) a pracovišť s nimi byla zprovozněna na SÚJB v roce 2000. Aplikace umožňuje vyhledávání a zobrazování aktuálních a historických dat o evidovaných zdrojích u držitelů povolení, registrantů a ohlašovatelů. Obsahuje nástroje pro správu agend samostatných uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ), zařízení s URZ, otevřených radionuklidových zdrojů (ORZ), hromadně vkládaných drobných zdrojů a generátorů záření.

Držitel povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a registrant musí v souladu s §39 Vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, zasílat písemně SÚJB údaje o všech zdrojích ionizujícího záření, které má ve své držbě, kromě nevýznamného zdroje ionizujícího záření a drobného zdroje ionizujícího záření, jehož typ byl schválen úřadem.

Zpřístupnění tohoto registru jednotlivým držitelům povolení on-line má vést k udržování vedené evidence v co nejaktuálnějším stavu. Držitel povolení má možnost zkontrolovat aktuální údaje evidované SÚJB o jeho zdrojích.