mezera
mezera

Protokoly z měření radonového indexu pozemku a radonu ve stavbách

Registr obsahující protokoly z měření radonového indexu pozemku a radonu ve stavbách (RI) byl zprovozněn na SÚJB v roce 2021. Aplikace umožňuje vyhledávání a zobrazování informací o měření radonového indexu pozemku a radonu ve stavbách. Tato data jsou do registru automaticky nahrávána držiteli povolení k měření prostřednictvím Portálu iReg.