mezera
mezera

Registr kontrol

Registr kontrol (REK) obsahuje přehledy dokumentů vztahujících se ke kontrolní činnosti SÚJB. Jsou v něm vedeny kromě protokolů o kontrole i související dokumenty a veškeré informace o provedené kontrole, jako je datum kontroly, místo provedení kontroly, zaměření kontroly, složení kontrolního týmu a hodnocení kontroly.

Údaje vedené v REK slouží zejména k plánování kontrolní činnosti, dále ke statistické činnosti a ke sledování trendů vývoje inspekční činnosti v dlouhodobějších časových úsecích.