1. blok ETE je plánovaně odstaven pro výměnu paliva spojenou s generální opravou. Všechny ostatní bloky EDU i ETE jsou provozovány stabilně bez odchylek od platných limitů a podmínek.