3. blok EDU je odstaven do generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.