1. blok EDU je odstaven do plánované generální opravy spojené s pravidelnou výměnou části paliva v reaktoru. Všechny ostatní bloky obou jaderných elektráren jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.