2. blok EDU je odstaven do generální opravy spojené s každoroční výměnou paliva. Všechny ostatní bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez nepřípustných odchylek od platných limitů a podmínek.