3. blok EDU je odstaven do generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky EDU i ETE jsou provozovány stabilně bez odchylek od platných limitů a podmínek.