1. blok ETE je odstaven do generální opravy spojené s výměnou paliva; 4. blok EDU pracuje na teplotní efekt před zahájením odstavovaní do plánované generální opravy a výměny paliva. Všechny ostatní bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.