2. blok EDU je odstaven do generální opravy spojené s výměnou paliva v reaktoru. Všechny ostatní bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.