1. blok EDU je plánovaně odstaven pro výměnu paliva spojenou s generální opravou; 2. blok ETE je v provozu s využitím výkonového efektu reaktivity před plánovanou odstávkou. Všechny ostatní bloky EDU i ETE jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu a bez odchylek od platných limitů a podmínek.