2. blok ETE je plánovaně odstaven pro výměnu paliva a generální opravu. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.