3. blok EDU je plánovaně odstaven do generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky EDU i ETE jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu a bez odchylek od platných limitů a podmínek.