2. blok ETE je odstaven do plánované generální opravy spojené s výměnou paliva v jaderném reaktoru. Všechny ostatní bloky obou jaderných elektráren jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.