1. bloku ETE je v provozu s využitím výkonového efektu před jeho odstavením pro pravidelnou výměnu paliva a generální opravu. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu a bez odchylek od platných limitů a podmínek.