3. a 4. blok EDU jsou odstaveny pro generální opravu spojenou s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na ppožadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.