2. blok EDU je plánovaně odstaven pro výměnu paliva a generální opravu. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu a bez odchylek od platných limitů a podmínek.