3. blok EDU a 1. blok ETE jsou odstaveny do generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.