Všechny bloky jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.