2. blok ETE je odstaven do generální opravy spojené s pravidelnou výměnou paliva, 4. blok EDU je v provozu na teplotní a výkonový efekt před plánovaným odstavením do generální opravy . Ostatní bloky obou elektráren pracují stabilně s požadovaným výkonem bez nepřípustných odchylek od platných limitů a podmínek.