1. je odstaven do plánované generální opravy spojené s pravidelnou výměnou části paliva v reaktoru. 2. blok EDU je po plánovaném odstavení opět uváděn do provozu. Všechny ostatní bloky obou jaderných elektráren jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.