2. blok ETE je odstaven do plánované generální opravy spojené s výměnou paliva. Všechny ostatní bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.