Na 1. bloku EDU probíhá plánovaná odstávka pro výměnu paliva a generální opravy, 2. blok EDU je odstaven pro další opravu parogenerátoru a v současnosti je připravován k opětovnému uvedení do provozu. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu a bez odchylek od platných limitů a podmínek.