Všechny bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.