Všechny bloky jsou provozovány stabilně na nominálním výkonu a bez odchylek od platných limitů a podmínek.