Aktuálně

21.06.2018 19:53

V Norsku se uskutečnilo symposium věnované minimalizaci HEU

Symposium, kterého se zúčastnilo celkem 27 států, zahájila norská ministryně zahraničních věcí Ine Eriksen Søreide a zdůraznila význam mezinárodní...


31.05.2018 10:42

Česká republika má ve světě chemie dobré jméno

Česká republika má řadu chemických odborníků, čehož jsou si vědomi i mezinárodní organizace. Služeb českých expertů využívá Organizace pro zákaz...


29.05.2018 23:01

Dvoustranné česko-čínské jednání mezi SÚJB a NNSA (National Nuclear Safety Administration) ve dnech 25. – 26. 5 2018 v Praze

Ve dnech 25. a 26. 5. 2018 se v Praze uskutečnilo bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a ČLR, organizované na základě Memoranda o porozumění...


29.05.2018 07:46

Výcvikový kurz OPCW v České republice

Ve dnech 16. – 24. května 2018 proběhl v prostorách  Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč výcvik v pomoci a ochraně proti chemickým...


11.05.2018 23:31

Výkonné radě OPCW předsedá Česká republika

Od 12. května 2018 je Česká republika členem Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) pro období 2018 – 2020. Pro toto období byla...


11.05.2018 23:16

Česká republika hostila zasedání Národních Úřadů OPCW

Ve dnech 7. – 9. 5. proběhlo v Praze 17. setkání Národních Úřadů východoevropské skupiny členských státu Organizace pro zákaz chemických zbraní...


11.05.2018 23:04

Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 3. - 4. 5. 2018 v Maďarsku

Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru...


07.05.2018 12:32

Česká republika hostí zasedání Národních úřadů OPCW

Dne 7. května bylo v Praze zahájeno zasedání východoevropské skupiny členských států Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), které v letošním...


02.05.2018 12:07

Nález radioaktivních předmětů u obce Lešetice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 1.5.2018 cestou OPIS GŘ HZS informaci o nálezu několika předmětů vykazujících zvýšenou úroveň...


24.04.2018 23:04

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2017

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České...


10.04.2018 13:56

Pozvánka k účasti na prvním meetingu pro veřejnost v rámci probíhajícího partnerského hodnocení na téma řízené stárnutí

Prostřednictvím Evropské Komise si Vás dovolujeme pozvat k  osobní účasti  či prostřednictvím web-streamingového vysílání na první meeting pro...


22.03.2018 21:03

Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské...


20.03.2018 12:59

Vyjádření k událostem ve Velké Británii

Státní úřad pro jadernou bezpečnost plnící úlohu Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní v České republice, je zodpovědný za dodržování...


12.03.2018 10:27

Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že laboratoře Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) detekovaly v odběrovém období od 26. února do 6....


18.01.2018 14:21

Národní hodnotící zpráva pro účely Topical Peer-Review „Řízené stárnutí“ dle směrnice Rady 2014/87/EURATOM

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou...