Aktuálně

27.01.2022 08:58

Anketa k hlubinnému úložišti radioaktivnímu odpadu

Na Twitteru jsme uspořádali jednoduchou anketu k hlubinnému úložišti radioaktivnímu odpadu:

Rádi bychom znali Váš pohled na hlubinné úložiště…


04.01.2022 16:32

Oznámení o přijetí nových dávkových konverzních faktorů pro stanovení efektivní dávky z radonu při profesním ozáření v ČR

SÚJB sděluje, že dávkové konverzní faktory (DKF) ICRP 137 budou používány ke stanovení efektivních dávek z profesního záření v ČR, a to s účinností od…


22.12.2021 08:16

PF 2022

Přejeme Vám krásné Vánoce, prožité podle Vašich představ. Nový rok ať Vám přinese dostatek příležitostí, úspěchů i splněných přání.

Také děkujeme za…


07.12.2021 13:33

Jednání zástupců regulátorů v radiační ochraně v Praze ( Heads of European Radiological Competent Authorities)

Ve dnech 1.- 2.12.2021 proběhlo v Praze v Černínském paláci jednání zástupců dozorů v oblasti radiační ochrany, které bylo organizačně zajištěno SÚJB…


03.12.2021 14:48

Společnost ČEZ podala SÚJB žádost o povolení k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín

Společnost ČEZ, a.s., podala dne 30. listopadu 2021 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny…


01.12.2021 16:10

Státní úřad pro jadernou bezpečnost na cvičení s Armádou ČR trénoval svou schopnost čelit hybridním hrozbám

Během šestidenního cvičení SÚJB řešil komplexní krizovou situaci, včetně boje s dezinformačními kampaněmi. Role nepřítele se ujala Armáda ČR. Účastí…


26.11.2021 08:24

30. pravidelné bilaterální jednání České republiky a Rakouska

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 proběhlo 30. pravidelné bilaterální jednání s Rakouskou republikou, z důvodu aktuálního vývoje pandemie COVID-19 již…


22.11.2021 10:08

Poradní mise MAAE: Jaderné zabezpečení v České republice je robustní

Tým expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ukončil dvoutýdenní poradní misi v České republice. Cílem bylo přezkoumat úroveň…


09.11.2021 12:39

Seminář Národní radiační havarijní plán (4. 11. 2021)

Dne 4. 11. 2021, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO, v. v. i.) uspořádal  v pražském…


11.10.2021 14:34

25. bilaterální jednání České republiky a Spolkové republiky Německo

Česká a německá delegace se na základě mezivládní dohody o výměně informací sešly ve dnech 5. – 6. 10. 2021 v Praze na již 25. bilaterálním jednání.…


12.08.2021 11:17

NEA OECD vydala novou publikaci na téma LTO a dekarbonizace

V minulých dnech vydala NEA OECD novou publikaci s názvem Long-Term Operation of Nuclear Power Plants and Decarbonisation Strategies. Průměrné stáří…


05.08.2021 10:43

Stavební zákon přináší novinky v atomové legislativě

Ve Sbírce zákonů právě vyšel zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Mezi těmito zákony je i…


23.07.2021 12:57

Monitory jaderných explozí odhalily populaci plejtváků obrovských v Indickém oceánu

Unikátní objev nové populace plejtváků obrovských (Balaenoptera musculus brevicauda – menší poddruh plejtváka obrovského) v Indickém oceánu, která po…


08.07.2021 09:48

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uspořádal tréninkový kurz MAAE pro zárukové inspektory

SÚJB zorganizoval ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) tréninkový kurz pro účastníky dlouhodobého výcvikového programu…


23.06.2021 11:05

Zárukoví inspektoři SÚJB prošli tréninkovým kurzem amerických expertů

Inspektoři z Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní (OKNJZ) v květnu a červnu úspěšně absolvovali online tréninkový kurz pořádaný americkými…