Aktuálně

14.04.2011 15:35

Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR

Informace z 5. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, které ve dnech 4.-14. dubna 2011 proběhla ve Vídni.


14.04.2011 09:39

Havárie v Černobylu je s Fukušimou nesrovnatelná

Článek vydaný v MF DNES z 13.4.2011. Popisuje rozdíly obou havárií. Ačkoli jsou dnes hodnoceny stejným stupněm INES 7,  jejich podobnost končí…


03.04.2011 10:20

Neplánované odstavení reaktorového bloku v Dukovanech

Odstavení 4. reaktorového bloku jaderné elektrárny Dukovany pro provedení opravy na zařízení primárního okruhu

Unplanned shutdown of NPP Dukovany Unit…


30.03.2011 09:03

Varování před nepravdivými poplašnými e-maily

V posledních dnech se v elektronické poště v ČR objevují hromadně rozšiřované nepravdivé zprávy.


29.03.2011 15:06

Kontrola potravin a jiných produktů dovezených z Japonska

Jak jsme již dříve informovali, Japonsko zakázalo spotřebu i případný vývoz zemědělských produktů z prefektur zasažených radioaktivním spadem z…


25.03.2011 15:19

První radioaktivní částice z Fukushimy doputovaly nad Česko

Měřící zařízení dnes zachytila první radioaktivní částice zanesené z Japonska nad Evropu.


23.03.2011 00:55

Informace pro obyvatelstvo ke koupi a užívání tablet jodu

Na základě vyhodnocení situace v Japonsku je pro občany pobývající na území ČR zcela zbytečné se tabletami stabilního jódu předzásobovat a o to více j…


23.03.2011 00:00

Hodnocení aktuální radiační situace v ČR

Vzhledem k množícím se dotazům na aktuální radiační situaci na území ČR uvádíme, že v současné době je radiační situace zcela normální a nevyžaduje…


23.03.2011 00:00

Událost na jaderné elektrárně Fukushima I - často se ptáte

Vážení čtenáři, jelikož je SÚJB zahlcen dotazy veřejnosti na téma "Vážná událost na elektrárně Fukushima", mnohdy se dotazy opakují a nejsme schopni…


23.03.2011 00:00

Pokyny pro občany ČR pobývající v Japonsku nebo do něj cestující

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dotazy veřejnosti týkající se obavy ze zdravotních následků z úniku radioaktivity z jaderných elektráren v…


23.03.2011 00:00

Přehled dosavadního vývoje jaderné havárie v Japonsku

Přinášíme přehled informací o minulém vývoji na jaderných elektrárnách v Japonsku, které byly postiženy zemětřesením a následnou vlnou tsunami.


22.03.2011 11:54

Problematika hodnocení ozáření a jeho účinků na člověka

V souvislosti s tragickými událostmi v Japonsku a s tím souvisejícími problémy v jaderné elektrárně Fukushimi se stále častěji objevují v médiích…


16.03.2011 09:34

Aktuální informace pro cestující občany

V souvislosti s telefonickými dotazy občanů cestujících do východní Asie SÚJB sděluje, že jakákoliv opatření spojená s únikem radioaktivních látek z…


15.03.2011 11:20

Aktualizované doporučení pro občany ČR cestující zejména do Japonska a okolí

SÚJB vyhodnocuje informace o úniku radioaktivity v okolí jaderné elektrárny Fukushima, o případném zdravotním ohrožení osob, kteří do této oblasti…


14.03.2011 16:09

Informace k cestám do Japonska a sousedních zemí

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes obdržel dotazy občanů, kteří mají naplánované cesty (především v rámci individuální turistiky) do…