Aktuálně

28.04.2011 12:41

Odpovědi na dotazy z neuskutečněného Hyde parku ČT24 ze dne 26.4.

Přinášíme odpovědi na dotazy veřejnosti, které byly položeny prostřednictvím facebooku, mailu, webu či sociálních sítí Jiřímu Veselému, řediteli…


27.04.2011 09:02

Dopis japonského premiéra České republice

Dopis japonského premiéra české republice


21.04.2011 15:30

Zátěžové testy jaderných elektráren v rámci EU

Evropská rada na svém zasedání 25. března 2011 rozhodla, v reakci na události v japonské elektrárně Fukushima, o provedení mimořádných bezpečnostních…


15.04.2011 11:26

Kontrola povrchové kontaminace zásilek z Japonska

Na základě řady dotazů SÚJB upozorňuje, že při kontrole povrchové kontaminace zásilek zboží z Japonska je třeba jako kritérium uplatnit tzv. směrné…


14.04.2011 15:35

Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR

Informace z 5. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, které ve dnech 4.-14. dubna 2011 proběhla ve Vídni.


14.04.2011 09:39

Havárie v Černobylu je s Fukušimou nesrovnatelná

Článek vydaný v MF DNES z 13.4.2011. Popisuje rozdíly obou havárií. Ačkoli jsou dnes hodnoceny stejným stupněm INES 7,  jejich podobnost končí…


03.04.2011 10:20

Neplánované odstavení reaktorového bloku v Dukovanech

Odstavení 4. reaktorového bloku jaderné elektrárny Dukovany pro provedení opravy na zařízení primárního okruhu

Unplanned shutdown of NPP Dukovany Unit…


30.03.2011 09:03

Varování před nepravdivými poplašnými e-maily

V posledních dnech se v elektronické poště v ČR objevují hromadně rozšiřované nepravdivé zprávy.


29.03.2011 15:06

Kontrola potravin a jiných produktů dovezených z Japonska

Jak jsme již dříve informovali, Japonsko zakázalo spotřebu i případný vývoz zemědělských produktů z prefektur zasažených radioaktivním spadem z…


25.03.2011 15:19

První radioaktivní částice z Fukushimy doputovaly nad Česko

Měřící zařízení dnes zachytila první radioaktivní částice zanesené z Japonska nad Evropu.


23.03.2011 00:55

Informace pro obyvatelstvo ke koupi a užívání tablet jodu

Na základě vyhodnocení situace v Japonsku je pro občany pobývající na území ČR zcela zbytečné se tabletami stabilního jódu předzásobovat a o to více j…


23.03.2011 00:00

Hodnocení aktuální radiační situace v ČR

Vzhledem k množícím se dotazům na aktuální radiační situaci na území ČR uvádíme, že v současné době je radiační situace zcela normální a nevyžaduje…


23.03.2011 00:00

Událost na jaderné elektrárně Fukushima I - často se ptáte

Vážení čtenáři, jelikož je SÚJB zahlcen dotazy veřejnosti na téma "Vážná událost na elektrárně Fukushima", mnohdy se dotazy opakují a nejsme schopni…


23.03.2011 00:00

Pokyny pro občany ČR pobývající v Japonsku nebo do něj cestující

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dotazy veřejnosti týkající se obavy ze zdravotních následků z úniku radioaktivity z jaderných elektráren v…


23.03.2011 00:00

Přehled dosavadního vývoje jaderné havárie v Japonsku

Přinášíme přehled informací o minulém vývoji na jaderných elektrárnách v Japonsku, které byly postiženy zemětřesením a následnou vlnou tsunami.