Aktuálně

28.06.2017

SÚJB povolil druhému bloku Dukovan další provoz

Praha 28. června 2017 – Na základě žádosti ČEZ, a. s., podané 2. ledna 2017 vydal dnes Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový...


26.06.2017

Účast českého týmu na mezinárodním cvičení leteckých monitorovacích skupin

Ve dnech  26. až 30. června se český tým složený ze specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. a Armády české republiky (jmenovitě příslušníky 314. Centra výstrahy zbraní hromadného ničení a 24. Základny...


23.06.2017

Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 12. - 13. 6. 2017 v na Slovensku

Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály, se uskutečnilo...


30.05.2017

Dvacátý výcvik v pomoci a ochraně proti chemickým látkám

17. - 25. května 2017 se v Lázních Bohdaneč uskutečnil tradiční výcvikový kurz v pomoci a ochraně proti chemickým látkám určený instruktorům z řad záchranných složek členských států OPCW. Kurz pro 16 frekventantů z 16* členských...


23.05.2017

Proběhla úspěšná IRRS mise

Státní úřad pro jadernou bezpečnost hostil ve dnech 15. až 23. května 2017 tým expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, kteří posuzovali kvalitu národního regulatorního rámce a jeho soulad s bezpečnostními...


17.05.2017

Cvičení ZÓNA 2017

Ve dnech od 15. do 17. května probíhalo cvičení na Jaderné elektrárně Dukovany a v její zóně havarijního plánování. Cílem cvičení bylo prověřit ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného...


16.05.2017

Ve Vídni zasedal přípravný výbor NPT

Ve dnech 2. až 12. května 2017 proběhlo ve Vídni zasedání přípravného výboru (tzv. PrepCom) ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), kterému předsedal Nizozemský velvyslanec Henk Cor van der Kwast. Toto zasedání odstartovalo...