Aktuálně

28.09.2017

61. Generální konference MAAE

Ve dnech 18 - 22. září 2017 proběhla 61. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Generální konference (GK), vrcholný řídící orgán MAAE, zasedala tradičně v jejím vídeňském sídle. 

Národní...


13.09.2017

Obyvatelé domu s nálezem radioaktivních nerostů v jednom z bytů se nemají čeho obávat

Obyvatelé domu v pražské Želivecké ulici, kde byly 10. září v jednom z bytů spolu s municí nalezeny i radioaktivní látky, se o své zdraví nemusejí obávat. Nalezené předměty sice mohou způsobit mírné zvýšení dávkového příkonu v...


04.09.2017

Doplňující informace k pravděpodobné jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Čas provedení této pravděpodobné podzemní jaderné zkoušky byl stanoven na 05:30 SELČ. Národní datové centrum v Brně (NDC), které spravuje českou seismickou stanici využívanou Organizací smlouvy o všeobecném zákazu jaderných...


03.09.2017

Informace k jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Dne 3. září 2017 přibližně v 05:41 středoevropského letního času byl několika stanicemi Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (PC CTBTO)...


25.08.2017

Nález zdroje

Dne 25.8.2017 obdržel Státní úřad pro jadernou bezpečnost informaci, že v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze byl nalezen při rekonstrukčních stavebních pracích ve zdi budovy zdroj ionizujícího záření Ra 226...


20.07.2017

Dvoustranné jednání jaderných dozorů České republiky a Polska ve dnech 13. – 14. 7. 2017 v Praze

Ve dnech 13. – 14. července 2017 se v Praze uskutečnilo bilaterální jednání zástupců českého a polského státního dozoru nad jadernou bezpečností. Schůzka byla zorganizována na základě Dohody mezi vládou České republiky a Polské...


30.06.2017

Ve Švýcarsku proběhlo plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů

Ve dnech 22. až 23. června 2017 se ve švýcarském Bernu uskutečnilo 27. plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), kterého se zúčastnila i česká delegace pod vedením SÚJB. Zasedání za hostitelskou zemi zahájila Doris...