Aktuálně

10.11.2017

Informace o výskytu Ru-106 v ovzduší

Vzhledem k zprávám, které se nyní opět objevují na téma Ru-106 v ovzduší, sděluje SÚJB, že se nejedná o nový problém, podrobně jsme o tomto tématu  informovali již 3. 10. 2017 a na situaci se nic nezměnilo, Ru-106 není...


13.10.2017

Bilaterální jednání jaderných dozorů České republiky a Spolkové republiky Německo

Ve dnech 9. – 10. října 2017 se v Litoměřicích uskutečnilo 21. bilaterální jednání zástupců českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečnosti. Schůzka byla již tradičně zorganizována na základě Dohody o výměně...


03.10.2017

Informace o výskytu Ru-106 v ovzduší

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že v ovzduší v ČR i některých dalších států EU bylo v minulých dnech od 29. září do 3. října detekováno stopové množství radioaktivní látky – konkrétně Ru-106 na úrovni...


28.09.2017

61. Generální konference MAAE

Ve dnech 18 - 22. září 2017 proběhla 61. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Generální konference (GK), vrcholný řídící orgán MAAE, zasedala tradičně v jejím vídeňském sídle. 

Národní...


13.09.2017

Obyvatelé domu s nálezem radioaktivních nerostů v jednom z bytů se nemají čeho obávat

Obyvatelé domu v pražské Želivecké ulici, kde byly 10. září v jednom z bytů spolu s municí nalezeny i radioaktivní látky, se o své zdraví nemusejí obávat. Nalezené předměty sice mohou způsobit mírné zvýšení dávkového příkonu v...


04.09.2017

Doplňující informace k pravděpodobné jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Čas provedení této pravděpodobné podzemní jaderné zkoušky byl stanoven na 05:30 SELČ. Národní datové centrum v Brně (NDC), které spravuje českou seismickou stanici využívanou Organizací smlouvy o všeobecném zákazu jaderných...


03.09.2017

Informace k jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Dne 3. září 2017 přibližně v 05:41 středoevropského letního času byl několika stanicemi Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (PC CTBTO)...