Aktuálně

04.09.2017

Doplňující informace k pravděpodobné jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Čas provedení této pravděpodobné podzemní jaderné zkoušky byl stanoven na 05:30 SELČ. Národní datové centrum v Brně (NDC), které spravuje českou seismickou stanici využívanou Organizací smlouvy o všeobecném zákazu jaderných...


03.09.2017

Informace k jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Dne 3. září 2017 přibližně v 05:41 středoevropského letního času byl několika stanicemi Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (PC CTBTO)...


25.08.2017

Nález zdroje

Dne 25.8.2017 obdržel Státní úřad pro jadernou bezpečnost informaci, že v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze byl nalezen při rekonstrukčních stavebních pracích ve zdi budovy zdroj ionizujícího záření Ra 226...


20.07.2017

Dvoustranné jednání jaderných dozorů České republiky a Polska ve dnech 13. – 14. 7. 2017 v Praze

Ve dnech 13. – 14. července 2017 se v Praze uskutečnilo bilaterální jednání zástupců českého a polského státního dozoru nad jadernou bezpečností. Schůzka byla zorganizována na základě Dohody mezi vládou České republiky a Polské...


30.06.2017

Ve Švýcarsku proběhlo plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů

Ve dnech 22. až 23. června 2017 se ve švýcarském Bernu uskutečnilo 27. plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), kterého se zúčastnila i česká delegace pod vedením SÚJB. Zasedání za hostitelskou zemi zahájila Doris...


28.06.2017

SÚJB povolil druhému bloku Dukovan další provoz

Praha 28. června 2017 – Na základě žádosti ČEZ, a. s., podané 2. ledna 2017 vydal dnes Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový...


26.06.2017

Účast českého týmu na mezinárodním cvičení leteckých monitorovacích skupin

Ve dnech  26. až 30. června se český tým složený ze specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. a Armády české republiky (jmenovitě příslušníky 314. Centra výstrahy zbraní hromadného ničení a 24. Základny...