Aktuálně

02.05.2018

Nález radioaktivních předmětů u obce Lešetice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 1.5.2018 cestou OPIS GŘ HZS informaci o nálezu několika předmětů vykazujících zvýšenou úroveň radioaktivity na veřejně přístupném pozemku v blízkosti obce Lešetice. Nalezené...


24.04.2018

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2017

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2017 svým usnesením ze dne 11. dubna 2018 č. 226. SÚJB tyto...


10.04.2018

Pozvánka k účasti na prvním meetingu pro veřejnost v rámci probíhajícího partnerského hodnocení na téma řízené stárnutí

Prostřednictvím Evropské Komise si Vás dovolujeme pozvat k  osobní účasti  či prostřednictvím web-streamingového vysílání na první meeting pro veřejnost v rámci probíhajícího partnerského hodnocení (TPR) na téma...


22.03.2018

Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a...


20.03.2018

Vyjádření k událostem ve Velké Británii

Státní úřad pro jadernou bezpečnost plnící úlohu Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní v České republice, je zodpovědný za dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických...


12.03.2018

Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že laboratoře Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) detekovaly v odběrovém období od 26. února do 6. března na některých svých odběrových místech v České republice...


18.01.2018

Národní hodnotící zpráva pro účely Topical Peer-Review „Řízené stárnutí“ dle směrnice Rady 2014/87/EURATOM

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, ukládá členským státům povinnost provést každých...