Aktuálně

29.11.2017

Podpis součinnostní Dohody SÚJB a ČBÚ

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. a předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka podepsali 22.11.2017 Dohodu o součinnosti orgánů státní správy. Cílem dohody je vzájemná...


10.11.2017

Bilaterální jednání o otázkách jaderné bezpečnosti mezi zástupci České republiky a Rakouska

Pravidelné v pořadí již 26. bilaterální jednání zástupců českých a rakouských odborných institucí o otázkách společného zájmu v oblasti jaderné bezpečnosti proběhlo ve dnech 6. – 7. listopadu 2017 v rakouském městě Krems. Schůzka...


10.11.2017

Informace o výskytu Ru-106 v ovzduší

Vzhledem k zprávám, které se nyní opět objevují na téma Ru-106 v ovzduší, sděluje SÚJB, že se nejedná o nový problém, podrobně jsme o tomto tématu  informovali již 3. 10. 2017 a na situaci se nic nezměnilo, Ru-106 není...


13.10.2017

Bilaterální jednání jaderných dozorů České republiky a Spolkové republiky Německo

Ve dnech 9. – 10. října 2017 se v Litoměřicích uskutečnilo 21. bilaterální jednání zástupců českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečnosti. Schůzka byla již tradičně zorganizována na základě Dohody o výměně...


03.10.2017

Informace o výskytu Ru-106 v ovzduší

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že v ovzduší v ČR i některých dalších států EU bylo v minulých dnech od 29. září do 3. října detekováno stopové množství radioaktivní látky – konkrétně Ru-106 na úrovni...


28.09.2017

61. Generální konference MAAE

Ve dnech 18 - 22. září 2017 proběhla 61. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Generální konference (GK), vrcholný řídící orgán MAAE, zasedala tradičně v jejím vídeňském sídle. 

Národní...


13.09.2017

Obyvatelé domu s nálezem radioaktivních nerostů v jednom z bytů se nemají čeho obávat

Obyvatelé domu v pražské Želivecké ulici, kde byly 10. září v jednom z bytů spolu s municí nalezeny i radioaktivní látky, se o své zdraví nemusejí obávat. Nalezené předměty sice mohou způsobit mírné zvýšení dávkového příkonu v...