Aktuálně

31.05.2018

Česká republika má ve světě chemie dobré jméno

Česká republika má řadu chemických odborníků, čehož jsou si vědomi i mezinárodní organizace. Služeb českých expertů využívá Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) nebo např. i NATO, jak uvádí dnešní článek...


29.05.2018

Dvoustranné česko-čínské jednání mezi SÚJB a NNSA (National Nuclear Safety Administration) ve dnech 25. – 26. 5 2018 v Praze

Ve dnech 25. a 26. 5. 2018 se v Praze uskutečnilo bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a ČLR, organizované na základě Memoranda o porozumění mezi SÚJB a NNSA o výměně technických informací a o spolupráci...


29.05.2018

Výcvikový kurz OPCW v České republice

Ve dnech 16. – 24. května 2018 proběhl v prostorách  Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč výcvik v pomoci a ochraně proti chemickým látkám určený členům záchranných složek. Tento výcvik každoročně pořádá SÚJB ve...


11.05.2018

Výkonné radě OPCW předsedá Česká republika

Od 12. května 2018 je Česká republika členem Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) pro období 2018 – 2020. Pro toto období byla předsedkyní Výkonné rady OPCW zvolena velvyslankyně České republiky...


11.05.2018

Česká republika hostila zasedání Národních Úřadů OPCW

Ve dnech 7. – 9. 5. proběhlo v Praze 17. setkání Národních Úřadů východoevropské skupiny členských státu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Zasedání se zúčastnilo 20 zástupců Národních Úřadů, 13 zástupců...


11.05.2018

Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 3. - 4. 5. 2018 v Maďarsku

Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály, se uskutečnilo...


07.05.2018

Česká republika hostí zasedání Národních úřadů OPCW

Dne 7. května bylo v Praze zahájeno zasedání východoevropské skupiny členských států Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), které v letošním roce hostí Česká republika. Hlavním tématem tohoto pracovního setkání je...