Zvýšená radioaktivita na plážích v Bulharsku

V posledních dnech přinesla média informaci o zvýšené radioaktivitě na plážích v Bulharsku s tím, že některé pláže byly uzavřeny pro veřejnost.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zjišťuje podrobnosti k této informaci a bude veřejnost dále informovat na svých webových stránkách.

V současné době doporučujeme občanům ČR, aby se řídili pokyny místních úřadů. Není důvod k obavám z nežádoucích zdravotních účinků při krátkodobém pobytu v rámci dovolené mimo vymezenou oblast nebo v její blízkosti.


Po upřesnění informace od bulharského dozoru sdělujeme, že na pláži Vromos bylo zjištěno zvýšené přírodní pozadí a to v intervalu 0,20-0,35 mikroSv/h (oproti v této lokalitě "normálnímu" 0,15-0,20 mikroSv/h). Zvýšení se přičítá vyšší koncentraci přirozeně se vyskytujících radioaktivních látek U-238, Ra-226, Pb-210, K-40 v písku jako následek těžby mědi v blízkých dolech v letech 1954-1977. Koncentrace těchto látek překročila referenční úrovně a proto bulharské ministerstvo zdravotnictví nezařadilo pláž Vromos na seznam pláží, které jsou určené k oddychu a koupání, jinými slovy neměla by být návštěvníky používána. Místní úřad v Sozopolu proto pláž ohradil a označil. Občanům ČR můžeme jen doporučit, aby se řídili pokyny místních úřadů.

Není však žádný důvod k obavám z nežádoucích zdravotních účinků při krátkodobém ani delším pobytu mimo vymezenou oblast nebo v její bezprostřední blízkosti. Uvedené zvýšené přírodní pozadí je pro mnoho obyvatelů naší planety zcela normální, spousta lidí je mu vystavena celoživotně. Záleží na oblasti, ve které žije a i v naší republice lze najít lokality, kde je úroveň přírodního ozáření srovnatelná s hodnotou uvedenou pro pláž Vromos i vyšší.

(aktualizováno 9.8.2010)