Zdroj jódu I-131 v ovzduší nalezen

  Zdroj jódu v ovzduší nalezen

11. listopadu 2011 jsme informovali o tom, že měřící místa kontaminace ovzduší Radiační monitorovací sítě ČR zaznamenala v ovzduší stopová množství radioaktivního jódu I-131.

17. listopadu 2011 oznámila Mezinárodní Agentura pro Atomovou Energii, že na základě informace maďarského dozorného orgánu jód s velkou pravděpodobností pocházel z Izotopového institutu v Budapešti, který se zabývá výrobou radionuklidů pro lékařské, průmyslové a výzkumné účely. Příčina výpusti je šetřena.

Přehled výsledků měření v ovzduší ČR lze nalézt na stránkách Státního ústavu radiační ochrany http://www.suro.cz/cz/rms/aktualni-radiacni-situace-na-uzemi-ceske-republiky/objemova-aktivita-i-131-v-aerosolech-v-rijnu-a-listopadu-2011

Zjištěné objemové aktivity jódu v ovzduší ČR byly obdobné jako v ostatních státech Evropy a nemohly mít v žádném případě vliv na zdraví obyvatel. Proto nebylo nutné přijímat žádná opatření.

Událost prokázala pohotovost Radiační monitorovací sítě ČR a její schopnost zaznamenat v ovzduší i stopová množství radioaktivních látek.

 V Praze dne 21.11.2011