Zárukoví inspektoři SÚJB prošli tréninkovým kurzem amerických expertů

Inspektoři z Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní (OKNJZ) v květnu a červnu úspěšně absolvovali online tréninkový kurz pořádaný americkými zárukovými experty z National Nuclear Security Administration (NNSA) a Department of Energy (DoE) v rámci programu International Nuclear Safeguards Engagement Program (INSEP).

Kurz byl zaměřen na prohloubení znalostí kontrolní činnosti zárukových inspektorů OKNJZ. V souvislosti se zavedenými opatřeními k omezení šíření viru SARS-COV 2 se trénink odehrál v tzv. hybridním režimu. Na teoretické online lekce (přednášky a prezentace) navazovala praktická cvičení zaměřená na různé verifikační činnosti a metodiky kontroly vedení evidence jaderných materiálů a nakládání s nimi. Všichni účastníci úspěšně prošli celým kurzem a obdrželi od americké protistrany certifikát o jeho absolvování.