Zahraniční studenti s českými experty trénovali zásah u nehody automobilu přepravujícího radioaktivní látky

Odborníci z FJFI ČVUT spolu s výzkumníky SÚJCHBO, v.v.i., a inspektory SÚJB připravili praktický trénink pro české i zahraniční studenty jaderných oborů. Tématem tohoto tréninku, který v dubnu a v květnu probíhal v areálu SÚJCHBO v Kamenné na Příbramsku, byl zásah u nehody automobilu přepravujícího radioaktivní látky. Součástí programu byl nácvik organizace zásahu a postupu měření a posouzení radiační situace v místě zásahu. Dále se účastníci učili identifikovat a detekovat radioaktivní látky a jaderné materiály a také předávat informace z místa zásahu dalším zainteresovaným složkám IZS. Dalším bodem programu byly ukázky dostupné měřící techniky a ochranných obleků.

Inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na tréninku předávali své zkušenosti s nálezy a záchyty radioaktivních látek a jaderných materiálů. „Vlastní zkušenost je nejcennější. Zařízení a velkoobjemová zkušební hala v Kamenné umožňují nácvik významně přiblížit reálné situaci. Zahraniční studenti ve svých zemích takové možnosti často nemají. Českým studentům ale mohou na oplátku nabídnout možnost například vyzkoušet velmi pokročilý software. Zahraniční spolupráce univerzit a odborníků je tedy všestranně prospěšná,“ popsal RNDr. František Houser, Ph.D., inspektor SÚJB.

Studenti ocenili především nevšední praktickou zkušenost, ale i pečlivost, s jakou byl trénink připraven.