Významný úspěch ČR v zajištění radiační ochrany

Česká republika dosáhla pozoruhodných úspěchů v zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu svých jaderných elektráren. Na uvedené skutečnosti se podílí jak provozovatel těchto zařízení, společnost ČEZ, a.s., tak v neposlední řadě také Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Na mezinárodní úrovni, podle výsledků hodnocení mezinárodním systémem profesionálních expozic OECD ISOE, se Česká republika umístila na prvním místě v provozním bezpečnostním ukazateli kolektivní efektivní dávka v kategorii lehkovodních a těžkovodních reaktorů:

Průběh hodnot tříletých klouzavých průměrů ročních kolektivních efektivních dávek na blok

Obrázek č. 1: Průběh hodnot tříletých klouzavých průměrů ročních kolektivních efektivních dávek na blok, podle státu a typu reaktorů, v letech 1990 - 2006, [Sv]

Podrobnější článek na toto téma naleznete v rubrice: Zajímavosti z praxe radiační ochrany / Pokroky v zajištění radiační ochrany