Výsledky zkoušek pádů klastrů na JE Temelín

Uveřejňujeme aktualizaci výsledků ze zkoušek pádů klastrů na obou blocích Jaderné elektrárny Temelín. Aktualizace se opírá o výslekdy získané po úpravách a kontrolách provedených po zjištěních publikovaných v našem článku dne 8.11.2006. Z výsledků je zřejmé, že situace na druhém bloku má výrazně zlepšující se tendenci, situace na prvním bloku představuje jen zlepšení mírné. Je třeba uvést, že ve výsledcích uváděná nedosednutí klastrů představují nahodilé události, které v žádném případě neohrožují jadernou bezpečnost. Jejich účinnnost v průběhu pádu je zajištěna, vlastní nedosednutí v rozsahu několika cm se na snížení celkové účinnosti systému klastrů projevuje jen v zanedbatelné míře. Dlouhodobou statistiku výsledků je třeba v závislosti na čase nabírat především proto, aby byly zjištěny přesné příčiny těchto událostí a teprve na jejich základě pak i stanovena potřebná nápravná opatření s dlouhodobou perspektivou.

Hlavní výrobní blok 1

Palivový cyklus / Datum zkoušky

3. Palivový cyklus

4. Palivový cyklus

1.1.

27.3.

30.3.

14.6.

30.7.

4.10.

19.11.

30.12.

25.2. 2006

17. 3.

7. 5.

2. 6.

Počet nedosednutých klastrů

11

12

12

21

30

2

13

18

32

33

45

51


Palivový cyklus /¨ Datum zkoušky

5. Palivový cyklus

4.8.

10.9

14.10.

11.11

9.12

6.1.07

počet nedosednutých klastrů

2

7

12

19

24

32

Hlavní výrobní blok 2

2. Palivový cyklus

3. Palivový cyklus

Palivový cyklus /¨ Datum zkoušky

5.2.

12.3.

9.4.

15.7.

3.9.

6.1. 2006

1.5.

8.7.

26.8.

počet nedosednutých klastrů

14

14

17

0

0

0

0

1

6


4. Palivový cyklus

Palivový cyklus /¨ Datum zkoušky

8. 11

počet nedosednutých klastrů

0