Výroční zasedání národních úřadů východoevropského regionu OPCW

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) uspořádala 20. zasedání národních úřadů regionu východní Evropy. Bylo zaměřeno na elektronickou komunikaci s OPCW, včetně bezpečnostních aspektů, a databázové projekty OPCW. Část jednání byla věnována centru ChemTech, které bude sloužit jako přímá technická podpora OPCW i při vzdělávání odborníků.

Výroční 20. zasedání se vzhledem k přetrvávajícím pandemickým opatřením konalo on-line. Elektronická komunikace, především v oblasti deklarací, byla také jeho důležitým tématem. Na jednání byly dále představeny databázové projekty OPCW, možnosti jejich využití a záměr dalšího vývoje. Česká republika dokázala potřebné nástroje nejen velmi úspěšně integrovat, ale velmi kladně je hodnocen i náš přínos při jejich vývoji, zavádění a ladění.

Pozornost byla věnována také projektu OPCW  “Centre for Chemistry and Technology” (ChemTech Centre), které vzniká poblíž nizozemského Haagu. Toto centrum je odpovědí na výzvy v oblasti přímé technické podpory hlavní činnosti OPCW a nástrojem podpory vzdělávání a přípravy specialistů. Velmi pozitivně je vnímán samotný koncept projektu, který od počátku předpokládá možnost aktivního využívání centra jednotlivými členskými státy při přípravě vlastních specialistů.

Na programu byly i přehledy stavů deklarací za region včetně diskuze nad aktuálními problémy v oblasti deklarací a řešení potenciálních nesrovnalostí v oblasti národních deklarací transferů zájmových chemických látek, prezentované zástupci OPCW.

OPCW Centre for Chemistry and Technology