Vydáno Povolení k náběhu 2. HVB ETE

SÚJB vydal dne 22.6.2012, na základě svých specializovaných kontrol, v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. § 9 odst.1e) (Zákon o mírovém využívání jaderné energie) Povolení k náběhu jaderného reaktoru 2. bloku jaderné elektrárny Temelín po výměně paliva.