Vydání Národních radiologických standardů a indikačních kritérií pro mamografii a vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Dne 28.2.2021 vyšly ve věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2021 Národní radiologické standardy a indikační kritéria pro mamografii a vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Radiologickou společností ČLS JEP. Tyto dokumenty definují standardní dobrou praxi pro tyto typy radiodiagnostických vyšetření při indikaci a provádění lékařského ozáření.