Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2021

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2021 svým usnesením č. 270 ze dne 6. dubna 2022. SÚJB tyto dokumenty zveřejnil na svých internetových stránkách v rubrice Výroční zprávy.