Ve Sbírce vyšla novela zákona o chemických zbraních

Po dvou letech práce vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 336/2020 Sb. novela zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad touto novelou uvádí dosavadní úpravu přesněji do souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení zejména tím, že rozšiřuje zákaz nakládání k jiným, než nezakázaným účelům, na všechny toxické chemické látky nebo jejich prekurzory a sjednocuje terminologii zákona s Úmluvou. Novela krom toho provádí i celou řadu dalších menších změn ve směru zjednodušení a celkové modernizace právní úpravy.

Zákon v novelizované podobě nabyde účinnost 1. ledna 2021.