V roce 2013 oslavil SÚJB 20 let od svého založení

Vážení přátelé,

u příležitosti 20. výročí založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) bychom Vás rádi blíže seznámili s historií a posláním našeho Úřadu a přiblížili Vám i naše další aktivity.

V oddílu HISTORIE A PŘEDCHŮDCI SÚJB bychom Vám rádi představili počátky mírového využívání jaderné energie v bývalém Československu a postupný vývoj role státu v této oblasti, a to od kolébky dozoru v 50. letech minulého století až do rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky.

V sekci VZNIK A VÝVOJ SÚJB, která začíná 1. lednem roku 1993, kdy je po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky zřízen jako nový, nezávislý ústřední orgán státní správy a dozoru ČR při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření SÚJB, máte možnost sledovat vývoj SÚJB až do dnešních dnů.

V kapitole SÚJB DNES jsme pro Vaši lepší orientaci shrnuli základní informace o našem Úřadu a jeho současných aktivitách.

Pro zajímavost jsme připravili ještě část s názvem SÚJB, JAK JEJ MOŽNÁ NEZNÁTE, v níž se dovíte nejen něco ze zákulisí výstav v budově SÚJB, ale např. i o našem malém archeologickém muzeu v budově SÚRO.

Věříme, že se Vám tato rubrika bude líbit a přispěje k dalšímu zvýšení všeobecného povědomí o činnosti našeho Úřadu.

Již více než 20 let jsme tu s Vámi a pro Vás.

Za kolektiv zaměstnanců SÚJB,
Dana Drábová, předsedkyně