Upozornění - ztráta zářičů v Polsku

Věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění.
Z Polské republiky z krizového centra CESAR Varšava jsme obdrželi oznámení, že dne 5.11.2010 ze zrušené slévárny v LUBLINU (blízko východních polských hranic) se ztratilo 9 olověných kontejnerů o váze cca 50 kg každý, které obsahovaly radionuklidové zářiče Co 60  o aktivitách od 9 – 20 MBq. Ztráta byla ....


Věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění.

Z Polské republiky z krizového centra CESAR Varšava jsme obdrželi oznámení, že dne 5.11.2010 ze zrušené slévárny v LUBLINU (blízko východních polských hranic) se ztratilo 9 olověných kontejnerů o váze cca 50 kg každý, které obsahovaly radionuklidové zářiče Co 60  o aktivitách od 9 – 20 MBq. Ztráta byla zjištěna naším partnerským polským úřadem (PAA). Je potenciální nebezpečí, že by se kontejnery i se zdroji ionizujícího záření mohly objevit ve sběrnách, na šrotištích, případně i ve slévárnách a hutích nejen v Polské republice, ale i v okolních státech. Na obrázku je zobrazeno jak tyto kontejnery vypadají. V případě nálezu v ČR prosím informujte neprodleně SÚJB na tel. čísle 224 220 200 (styčné místo SÚJB).

Olověný kontejner