Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní si připomíná 50. výročí

Dne 10. dubna 1972 byla otevřena k podpisu Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), která se po svém vstupu v platnost (26. 3. 1975) stala první multilaterální smlouvou zakazující celou jednu skupinu zbraní. Úmluva dnes sdružuje 183 smluvních stran a představuje základní pilíř mezinárodního úsilí o zamezení vývoje a výroby biologických zbraní, omezení jejich šíření a zákaz použití.

Právě v době tohoto významného výročí probíhalo na půdě OSN v Ženevě přípravné zasedání k 9. Hodnotící konferenci BTWC, která by se měla uskutečnit v druhé polovině tohoto roku. Jednání byla silně poznamenána invazí Ruské federace na Ukrajinu. Na plénu byla opakovaně diskutována tvrzení Ruska, že aktivity probíhající s podporou Spojených států v laboratořích na Ukrajině jsou v rozporu s BTWC.

Ačkoli by nejlepším způsobem, jak si 50. výročí otevření BTWC k podpisu připomenout, byla vzájemná spolupráce smluvních stran na posílení BTWC a následné dosažení jejího univerzálního přijetí, nelze za současné geopolitické situace takový výsledek příliš očekávat.