4.10. - 10.10.2021

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 4.10. do 10.10.2021 žádné neobvyklé výsledky. Naměřené hodnoty odpovídají dlouhodobě sledovaným úrovním.

Dávkové příkony měřené sondami SVZ se pohybovaly na úrovni 100 - 200 nSv/h - datové řady jsou k dispozici v aplikaci MonRaS v sekci "Síť včasného zjištění".

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách µBq/m3 (µBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Žádné další umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány. Data z jednotlivých odběrových míst naleznete pod položkou "Aerosoly a spady".

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.