Testování SARS-CoV-2 na SÚJCHBO

Biologické laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, veřejné výzkumné instituce, jejímž zřizovatelem je SÚJB, se v posledních 2 týdnech opět naplno zapojily do testování humánních vzorků na přítomnost viru SARS CoV-2. Vzorky z odběrového místa v Příbrami se v ústavu zpracovávají instrumentální real-time PCR technikou, tzn. přímým průkazem nukleové kyseliny uvedeného patogenu. K dnešnímu dni takto zpracovaly více než 300 vzorků.