Technické návštěvy pro zahraniční pracovníky jaderného dozoru

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v rámci programu MAAE uspořádal několik školení, tzv. technických návštěv, pro pracovníky jaderného dozoru z Jordánska, Saúdské Arábie a Uzbekistánu. Cílem těchto návštěv bylo předat účastníkům své znalosti získané dlouhodobě úspěšnou implementací záruk v České republice.

SÚJB tato školení uspořádal na základě nové iniciativy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) - COMPASS (Comprehensive Capacity-Building Initiative for SSACs and SRAs). Česká republika ji vykonává v rámci vlastního Programu podpory záruk MAAE. Díky svým dlouholetým zkušenostem s úspěšnou implementací záruk může SÚJB své znalosti a implementované postupy sdílet s dalšími členskými státy MAAE.

Hlavní záměr těchto technických návštěv se netýkal pouze regulačního a dozorovacího aspektu vedení Státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů (SSAC), ale zahrnoval dále i několik exkurzí na vybraná záruková pracoviště, kde byla demonstrována implementace záruk v praxi. Současně se tyto exkurze zaměřovaly na výkon kontrolní činnosti a vedení evidence jaderných materiálů na dotčených zárukových pracovištích, jako jsou například výzkumné reaktory.

Na základě velmi pozitivní zpětné vazby získané od všech účastníků výše uvedených technických návštěv, považuje SÚJB své zapojení do projektu MAAE- COMPASS za velmi úspěšné.