Státní ústav radiační ochrany přednesl jednu ze tří vyžádaných přednášek na mezinárodním workshopu MAAE a prefektury Fukushima. Jeho práce inspiruje i japonské výzkumníky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., prezentoval výsledky svého výzkumu na mezinárodním workshopu konaném při příležitosti 10. výročí spolupráce MAAE a prefektury Fukushima. Jednalo o jednu ze tří externích přednášek, jejichž prezentaci si MAAE vyžádala. Tématem přednášky bylo využití bioplynové technologie při likvidaci kontaminované zemědělské biomasy. Tato práce se stala inspirací i pro japonské výzkumníky (Behavior of Radioactive Cesium in Methan Fermentation of Contaminated Biomass – Takuro Kobayashi, National Institute for Environmental Studies, Japan).

Workshop se konal 31. 1. – 3. 2. 2023 ve Fukushima Prefecture Centre for Environmental Creation (FPCEC) ve městě Miharu. Cílem bylo diskutovat přínosy desetileté spolupráce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a prefektury Fukushima na nápravě dopadů fukušimské havárie na obyvatelstvo a životní prostředí.

Prezentovány byly výsledky výzkumu pokrývajícího oblasti monitorování, dekontaminace, nakládání s radioaktivními odpady a předávání informací veřejnosti. Kromě prezentace expertů IAEA a zástupců prefektury Fukušima byly prezentovány tři další externí přednášky vyžádané IAEA. Jednou z nich byl příspěvek Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a ENKI Třeboň, o.p.s., s názvem „The use of biogas technology in the disposal of contaminated agricultural biomass“ (Jan Škrkal, Petr Rulík, Jiří Hůlka, Aleš Froňka). V prezentaci byly obsaženy výsledky výzkumného projektu, který byl podporovaný Ministerstvem vnitra České republiky VI20172020098 a stal se inspirací pro japonské výzkumné pracovníky.

Experti IAEA opakovaně zmiňovali výsledky SÚRO i v prezentacích o jiných oblastech výzkumu (např. přednáška prof. George Shaw z UK na téma Radioecological Monitoring & Management of Forests). Uplatnění některých výstupů výzkumných projektů SÚRO s mezinárodním dosahem dokazuje vysokou úroveň aplikovaného výzkumu radiační ochrany realizovaného ve specializovaných laboratořích a pracovištích ústavu.