Státní ústav radiační ochrany poskytl detektory pro občanská měření radiace na Ukrajině

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), jehož je SÚJB zřizovatelem, poskytl Ukrajině 10 detektorů gama záření. Jedná se o detektory, které v minulosti vyvinula organizace Safecast, aby měření radiace zpřístupnila laické veřejnosti. Hodnoty, které běžní občané naměří, lze z libovolného místa předat do centrální databáze a zobrazit ve veřejně dostupné online mapě. SÚRO přispěl k tomu, aby v ní byla i data ze současné Ukrajiny.

Organizace SAFECAST vznikla ve spolupráci s nadací USA v Japonsku po havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Jejím cílem bylo zajistit monitorování úrovní radioaktivity i mimo možnosti oficiálních japonských zdrojů a umožnit veřejnosti provádět vlastní měření. Tým Safecastu ve spolupráci s několika firmami a dobrovolníky navrhl různá zařízení pro radiační mapování. Jejich uživatelé mohou naměřené hodnoty nahrávat do mapy na stránkách Safecastu: https://map.safecast.org/?y=49.31&x=31.22&z=7&l=0&m=9

Jeden typ měřáku, Safecast bGeigie Nano, využil i Státní ústav radiační ochrany ve vlastním projektu občanských měření. Jedná se o detektor pro pěší a pojezdová měření v terénu. Detektor obsahuje vestavěný GPS přijímač a spolu s daty automaticky ukládá na paměťovou kartu i polohu a čas.

Safecast už distribuci těchto měřáků ukončil. Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) je však má díky zmíněnému projektu stále k dispozici a 10 kusů ze své zásoby poskytl ukrajinské organizaci Save Dnipro. Data, která byla na Ukrajině naměřena pomocí těchto 10 detektorů, se už v mapě Safecastu zobrazují. Data z detektorů od SÚŘO si můžete prohlédnout zde.