Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, jehož zřizovatelem je SÚJB, daroval Ukrajině ochranné masky, detekční a dekontaminační systémy a další materiál

Ukrajina požádala členské státy Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) o bilaterální pomoc. Impulsem k žádosti byla příprava na potenciální riziko, že ruská strana na ukrajinském území použije chemické zbraně. Ukrajina proto požádala o poskytnutí prostředků ochrany před chemickými zbraněmi, tedy detekční a dekontaminační systémy, resp. antidota a prostředky k léčbě intoxikace.

SÚJB žádosti vyhověl. Ve spolupráci se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., (SÚJCHBO), jenž je jeho podřízenou organizací specializovanou na problematiku CBRN látek, Ukrajině nabídl ochranné masky s kombinovanými filtry typu ABEK, protichemické obleky, rukavice a obuv, kolorimetrické detekční systémy vybraných nebezpečných látek a prostředky pro dekontaminaci.

Tento materiál v celkové hodnotě bezmála 360 tisíc Kč byl v neděli 27. 3. 2022 předán ukrajinské ambasádě.