Státní úřad pro jadernou bezpečnost uspořádal tréninkový kurz MAAE pro zárukové inspektory

SÚJB zorganizoval ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) tréninkový kurz pro účastníky dlouhodobého výcvikového programu MAAE „Traineeship Programme“. Tento kurz je součástí každoročního systematického tréninku MAAE pro zárukové inspektory z rozvojových zemí.

Kurz se konal od 21. do 25. června 2021 . Jeho účastníci se seznámili se zárukovou praxí jaderného dozoru v České republice a specifiky implementace záruk na vybraných zárukových zařízeních. Součástí kurzu byly i exkurze v Centru výzkumu Řež s.r.o., Škodě JS a.s., Úložišti radioaktivních odpadů Richard a reaktoru VR-1.

Formát kurzu založený na přednáškách a návštěvě konkrétních zárukových zařízení se všem zúčastněným stranám osvědčil a MAAE projevila velký zájem o jeho opakování v příštím roce.

Zapojení České republiky do přípravy tohoto kurzu je prestižní záležitostí a svědčí o technické vyspělosti našeho státu i průmyslu.