Společnost ČEZ podala SÚJB žádost o povolení k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín

Společnost ČEZ, a.s., podala dne 30. listopadu 2021 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Stávající povolení zůstává v platnosti až do doby nabytí platnosti povolení nového, které má být v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. d) bodu 3. zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, vydáno ve lhůtě 6 měsíců ode dne podání žádosti.

Vydání nového povolení bude předcházet posouzení souboru dokumentace pro povolovanou činnost, jejíž výčet je stanoven v příloze č. 1 pod písm. f) bodu 1 atomového zákona. Na hodnocení předložených podkladů se budou podílet inspektoři SÚJB za podpory specialistů  technické podpůrné organizace SÚRO, v.v.i.