Seminář k problematice svarů na JE Temelín

Na základě žádosti německé strany SÚJB zorganizoval dne 19.10.2015 odborný seminář k problematice svaru 1-4-5 na JE Temelín na FS ČVUT. 

Seminář, jenž měl vysokou odbornou i společenskou úroveň, se konal za účasti velvyslance ČR v Berlíně pana Tomáše Podivínského, děkana FS ČVUT pana profesora Michaela Valáška a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové. Semináře se zúčastnili pracovníci FS ČVUT, zástupci provozovatele JE Temelín, pracovníci SÚJB a další odborníci z ÚJV Řež a ŠKODA JS a.s. V německé delegaci, kterou vedl ředitel sekce bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany a jaderného palivového cyklu spolkového ministerstva životního prostředí Wolfgang Cloosters, byli přítomni zástupci německé politické scény pod vedením poslankyně spolkového sněmu Sylvie Kotting-Uhl, představitelé nevládních organizací (Greenpeace) a jejich experti i reprezentanti ministerstev a odborníci z dalších institucí.

Moderace semináře se ujal ředitel sekce řízení a technické podpory SÚJB Petr Krs. Precizní prezentace českých expertů a uznávaných specialistů, které se zabývaly především primárním okruhem a jeho svary, provozními kontrolami svarů, ověřováním kvality svarů a mechanickými vlastnostmi včetně hodnocení integrity daných svarů, vyčerpávajícím způsobem odpověděly na veškeré otázky německé strany k dané problematice, které byly v úvodu semináře vzneseny. V rámci obsáhlé diskuse čeští referenti přesvědčivými argumenty osvětlili řadu nejasností týkajících se svaru, které na německé straně přetrvávají. Na závěr semináře byla na žádost německé strany k nahlédnutí nabídnuta i ukázka dokumentace prokazující stav svarů na JE Temelín se zaměřením na svar 1-4-5.