První návštěva nového předsedy polského dozoru na SÚJB

Ve dnech 13.-14. července 2010 navštívil nový předseda polské Národní agentury pro atomovou energii (PAA), Michael Waligórski, s týmem svých expertů Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Jednalo se o řádné bilaterální setkání, které se podle Dohody o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně s Polskou republikou svolává jednou za dva roky.

Vzhledem k tomu, že se Polsko chystá na zavádění jaderné energetiky a ČR plánuje rozšíření stávajících kapacit, byla odborná diskuse soustředěna právě na téma nových energetických zdrojů.
Polská strana představila strategii jaderné energetiky, která do roku 2030 počítá s více než 15% výroby elektřiny z jádra. K dosažení tohoto cíle je ovšem v zemi nejprve potřeba vybudovat nezbytný legislativní rámec, dozornou i průmyslovou infrastrukturu a obnovit požadovanou expertízu. Polsko se k jádru vrací po téměř dvaceti letech - 4. září 1990 jeho vláda přijala rozhodnutí o odstoupení od programu jaderné energetiky a přerušení výstavby již z poloviny dokončené jaderné elektrárny Žarnowiec nedaleko Gdaňsku. Mělo jít o první polskou elektrárnu se čtyřmi reaktory typu VVER-440 o celkovém výkonu 1600 MWe (tedy obdobu jihomoravských Dukovan).
Inspektoři SÚJB informovali o postupech při licencování jaderných elektráren i stavu příprav na stavbu nových bloků v ČR, a to nejen v obecné rovině, ale i s ohledem na nové potřeby a úkoly SÚJB.
Jednou ze společných aktuálních výzev je nutnost zajistit dostatek kvalifikovaného personálu a rozšířit vědeckou a technickou bázi v oboru.

Zástupci obou dozorů si také vyměnili zkušenosti z oblasti havarijní připravenosti a krizového řízení a pro názornou ukázku praxe v ČR navštívili krizové koordinační centrum SÚJB.

Součástí programu byla i návštěva Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), při níž byli polští partneři seznámeni s problematikou a zajímavostmi z oblasti radiační ochrany v ČR.