Pravděpodobný jaderný test v KLDR zaregistrovala i seismická stanice VRAC ve Vranově u Brna

Dne 12. února KLDR oznámila provedení předem avizované podzemní jaderné zkoušky. Jedná se již o třetí pokus, který navázal na testy z 9. října 2006 a 25. května 2009.

Následovala informace vídeňské Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO), že 12. února 2013 v 3:57:51 SEČ došlo na území KLDR k „detekci signálů z neobvyklé seismické události“. Výbuch o síle 5 stupňů podle Richterovy stupnice byl silnější než v letech 2006 (magnitudo 4,1) i 2009 (magnitudo 4,52). Jeho poloha určená s přesností přibližně 16,2 km (41,313° s.š. a 129,101° v.d.) odpovídá lokalitě, v níž byly uskutečněny i předchozí dva testy.

Přibližně za 11,5 min byl seismický signál registrován i seismickou stanicí VRAC ve Vranově u Brna, která je zařazena do Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) zřízeného pro budoucí kontrolu dodržování Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT).  

K zachycení případných radioaktivních úniků radionuklidovými stanicemi, resp. systémy pro detekci vzácných plynů, a tedy k potvrzení charakteru exploze, by mohlo dojít v závislosti na povětrnostních podmínkách (proudění vzdušných mas) v období od jednoho dne do dvou týdnů. 

 

Záznam seismického jevu, který odpovídá ohlášenému jadernému testu provedenému v KLDR 12.2.2013 na seismické stanici VRAC ve Vranově u Brna. Je zobrazena vertikální složka seismického signálu. (Časová osa obrázku uvádí čas v UTC tj. SEČ – 1 hodina.)

Pozn.: Obrázek byl převzat od provozovatele stanice, Ústavu fyziky Země (ÚFZ) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který zároveň plní funkci Národního datového centra pro CTBTO. 

 

Seismická aparatura Quanterra Q330 na stanici VRAC ve Vranově u Brna.

Pozn.: Rovněž tento obrázek byl publikován s laskavým svolením ÚFZ. 

Oznámení KLDR o jaderné zkoušce obratem odsoudilo celé mezinárodní společenství včetně jeho čelních představitelů.