Povolení dalšího provozu Meziskladu vyhořelého paliva Dukovany

Rozhodnutím  SÚJB čj. SÚJB/ONRV/24217/2020 ze dne 15. 12. 2020 byl povolen další provoz jaderného zařízení – Meziskladu vyhořelého paliva Dukovany. Toto rozhodnutí je vykonatelné od 1. 1. 2021 a navazuje tak na předešlé rozhodnutí SÚJB, jehože platnost skončí dne 31. 12. 2020. V souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, je povolení vydáno na dobu neurčitou.