Poradní mise MAAE: Jaderné zabezpečení v České republice je robustní

Tým expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ukončil dvoutýdenní poradní misi v České republice. Cílem bylo přezkoumat úroveň zabezpečení zdejších jaderných zařízení a jaderných materiálů.

Mise Mezinárodní poradenské služby pro fyzickou ochranu (IPPAS) se uskutečnila na základě pozvání české vlády. Probíhala od 8. do 19. listopadu 2021 a byla třetí takovou misí MAAE v České republice.

Cílem dvoutýdenní mise bylo přezkoumat český legislativní a regulační rámec pro fyzickou ochranu jaderného materiálu, jaderných zařízení a souvisejících činností. Tým IPPAS také přezkoumal opatření v oblasti informační a počítačové bezpečnosti; regulační postupy při udělování povolení, inspekcí a prosazování; koordinaci mezi zúčastněnými stranami zapojenými do jaderného zabezpečení; a rozhraní mezi evidencí a kontrolou jaderného materiálu a jadernou bezpečností.

Dále přezkoumal implementaci Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů (CPPNM) a jejího dodatku, kterou Česká republika přijala v prosinci 2010.

Robustní systém jaderného zabezpečení a příklady dobré praxe v ČR

Tým zjistil, že režim jaderného zabezpečení v České republice je robustní, dobře zavedený a zahrnuje základní principy novelizovaného CPPNM. Tým poskytl doporučení a návrhy na podporu České republiky při posilování a udržení jaderného zabezpečení. Byly identifikovány příklady dobré praxe, které mohou sloužit ostatním členským státům MAAE při zlepšování jejich postupů v oblasti jaderného zabezpečení.

Vedoucí poradního týmu byla Nancy Fragoyannis, vrchní poradkyně pro nešíření jaderných zbraní a zabezpečení jaderných zařízení na mezinárodní úrovní v Americké komisi pro jaderný dozor (NRC). Dalšími členy týmu byli odborníci z Finska, Německa, Maďarska, Polska, Švýcarska, Spojeného království a MAAE. V Praze se setkali s úředníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a také se zástupci dalších relevantních ministerstev a vládních organizací, včetně Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Policie ČR.

Tým IPPAS navštívil jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně a také Sklad vyhořelého jaderného paliva Temelín. Během těchto návštěv se tým setkal se zástupci ČEZ, a.s., který obě jaderná zařízení provozuje.

„Zjištění týmu mezinárodních expertů odrážejí systematickou práci České republiky na zlepšování postupů a praxe v oblasti jaderného zabezpečení v souladu s ustanoveními uvedenými v CPPNM a jejím dodatku, jakož i s příslušnými pokyny MAAE pro jaderné zabezpečení,” sdělila Elena Buglová, ředitelka divize jaderného zabezpečení MAAE na slavnostním zakončení mise v Praze. „Hostováním misí IPPAS a podporou jejich jednání s odborníky z jiných zemí Česká republika posiluje úsilí zajistit celosvětově vysokou úroveň jaderného zabezpečení.“

„Pozitivní výsledky této mise IPPAS jsou dalším potvrzením, že naše úsilí při zlepšování národního rámce bezpečnosti a ochrany vede správným směrem,“ uvedla Dana Drábová, předsedkyně SÚJB.

Mise IPPAS: Pomoc a výměna zkušeností při posilování jaderného zabezpečení

Program misí IPPAS zahájila MAAE v roce 1995. Tyto mise jsou určeny na pomoc státům při posilování jejich národního režimu jaderného zabezpečení. Umožňují výměnu zkušeností při implementaci mezinárodních nástrojů včetně pokynů MAAE k ochraně jaderného a jiného radioaktivního materiálu a souvisejících zařízení.

Během mise tým mezinárodních odborníků sleduje národní systém fyzické ochrany, porovnává jej s mezinárodními osvědčenými postupy a dává doporučení ke zlepšení. Mise IPPAS se provádějí jak na celostátní úrovni, tak pro jednotlivá jaderná zařízení. Mise v České republice byla již 95. od zahájení programu.