Pokyny pro občany ČR pobývající v Japonsku nebo do něj cestující

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dotazy veřejnosti týkající se obavy ze zdravotních následků z úniku radioaktivity z jaderných elektráren v Japonsku. Proto přináší průběžně aktuální pokyny a informace pro občany ČR chystající se do Japonska či okolí, nebo v něm pobývající.

Pokyny pro občany pobývající v Japonsku

Vzhledem k tomu, že v prodejní síti je nacházena zelenina, která sice nepřekračuje stanovený japonský limit pro jód 2000 Bq/kg, ale obsahuje již hodnoty blížící se ½ limitu, doporučujeme na období cca 1 týden se vůbec vyhnout konzumaci mléka a čerstvé zeleniny pocházející z Japonska. Neznamená to, že v opačném případě by došlo k ohrožení zdraví, ale považujeme to za rozumné opatření v duchu optimalizačních principů radiační ochrany. Samotné konečné rozhodnutí však spočívá na konkrétním jedinci. Avšak užití nebo užívání jódových tablet jednoznačně nepovažujeme v tuto chvíli za odůvodněné a rozumné.

Pro naše občany cestující po Japonsku lze doporučit, aby v případě, že hodlají cestovat na sever Japonska – cca dále než 50 až 100 km na sever od Tokia, aby se podívali, jaký dávkový příkon je měřen v místě jejich cíle (MEXT a ostatní japonské zdroje) a byli tím více opatrnější, čím větší hodnoty zjistí. Primární opatrnost platí zejména vůči potravinám konzumovaných na takových místech (v prodejní síti by měly být O.K.), sekundární pak době pobytu, tj. bezdůvodně se tam zbytečně nezdržovat.

Pokyny pro občany cestující do Japonska či okolních zemí

Jedná se především o občany, kteří mají naplánované cesty (především v rámci individuální turistiky) do Japonska a sousedních zemí (Číny, Jižní Koreje).

SÚJB nemá žádné informace, které by potvrzovaly takový únik radioaktivity, který by znamenal  jakékoliv zdravotní ohrožení osob cestující do těchto destinací.

Jako preventivní opatření k ochraně štítné žlázy před radioaktivním jodem je v tzv. zóně havarijního plánování (ZHP) jaderných elektráren vybaveno obyvatelstvo jodovými tabletami (je tomu tak i v ČR).

K profylaxi se používá stabilní jod, který zablokuje na určitou dobu receptory ve štítné žláze a znemožní tak kumulaci radioaktivního jódu. V ČR je pro tuto potřebu Státním ústav pro kontrolu léčiv registrovaný Jodid draselný 65 LVULM, výrobce SR Modra.

Podání tablet je však důsledně vázáno na informaci o masivním (havarijním) úniku radioaktivního jodu. Indikací k podání (preventivní profylaxi) je až určitá předem stanovené hodnota, tzv. směrná hodnota, která je v ČR je stanoven vyhláškou SÚJB.

SÚJB nemá informaci, že by jodová profylaxe byla vůbec v Japonsku zahájena; není tedy důvod k jeho preventivnímu podávání v případě cest do Japonska.

Až v případě, že by Japonsko vydalo pokyn obyvatelům (za ZHP) k aplikaci, je možné o profylaxi začít uvažovat. V takovém případě je nutné použít dávku 130 mg KI (např. jednorázově 2 tbl. 65 mg jodidu draselného 65 LVULM), ale co nejdříve po vydání pokynu, nejlépe do 1 hodiny. Dle dnešních informací, lékárny v Praze nemají Kalium jodid k dispozici k volnému prodeji, jsou ale schopny zajistit dodávku do několika dnů.