Pandemie vyžaduje omezení zdravotních prohlídek radiačních pracovníků

Pandemie koronaviru SARS CoV-2 významně ztěžuje provádění některých předepsaných vstupních a pravidelných lékařských prohlídek. Obtíže přetíženého zdravotnictví a omezená možnost fyzického potkávání pacientů s lékaři si vyžádaly dočasné změny v režimu pracovnělékařských služeb. Tyto změny se z hlediska působnosti SÚJB týkají především radiačních pracovníků na základě § 80 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Konkrétně platí následující výjimky:

  1. Vstupní lékařskou prohlídku nových pracovníků, jejichž druh práce je zařazen do kategorie první nebo druhé, tj. včetně radiačních pracovníků kategorie A, lze nahradit čestným prohlášením.
  2. Pravidelné lékařské prohlídky pracovníků není třeba provádět, a to včetně periodických lékařských prohlídek radiačního pracovníka kategorie A nejméně jednou ročně.

Uvedené výjimky platí po dobu nouzového stavu. Jejich přesné znění uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 17/2021 Sb., které stanoví i vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení lze podat na formuláři, který je přílohou usnesení vlády, a platí po dobu 90 dnů ode dne ukončení nouzového stavu.

Přes zmíněné výjimky je i nadále možné vstupní a pravidelné lékařské prohlídky provádět a absolvovat v případě, že to situace na daném zdravotnickém zařízení umožňuje.

Doufáme, že nám společně tato opatření usnadní zvládnutí nelehké pandemické situace.