Pandemie přináší dočasné změny v kvalifikačních požadavcích

Pandemická situace v některých případech velmi ztěžuje naplnění kvalifikačních požadavků nebo provádění školení. Také v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření dochází dočasně k omezení určitých právních požadavků.

Z těchto důvodů platí, že:

  1. kvalifikační předpoklady pro výkon činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany vybranými pracovníky (zvláštní odborná způsobilost) se považují dočasně nadále za plněné, i pokud měly pominout,
  2. doklady zvláštní odborné způsobilosti, které měly skončit, zůstávají dočasně v platnosti,
  3. pravidelná školení v oblasti zajišťování radiační ochrany není nutné dočasně provádět; tato výjimka neplatí, pokud lze tato školení provádět elektronicky,
  4. pravidelná školení v oblasti zajišťování fyzické ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů není nutné dočasně provádět; tato výjimka neplatí, pokud lze tato školení provádět elektronicky,
  5. opakované vzdělávací kurzy v rámci další odborné přípravy vybraných pracovníků pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany není nutné dočasně provádět; tato výjimka neplatí, pokud lze tato školení provádět elektronicky,
  6. opakované vzdělávací kurzy v rámci přípravy osoby zajišťující radiační ochranu registranta není nutné dočasně provádět; tato výjimka neplatí, pokud lze tato školení provádět elektronicky.

Tyto výjimky se uplatní do 30. června 2021.

Podrobnosti lze nalézt v zákoně č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Zvláště důležitá je příloha tohoto zákona, která konkrétně uvádí ustanovení dotčených právních předpisů, na která se výjimky vztahují.

Věříme, že tato opatření nám všem pomohou překonat současnou nelehkou situaci.