Oznámení o přijetí nových dávkových konverzních faktorů pro stanovení efektivní dávky z radonu při profesním ozáření v ČR

SÚJB sděluje, že dávkové konverzní faktory (DKF) ICRP 137 budou používány ke stanovení efektivních dávek z profesního záření v ČR, a to s účinností od 1.1.2022.

SÚJB vydá v roce 2022 aktualizovaná znění doporučení dotčených touto změnou a bude v přímém kontaktu se subjekty, které v rámci povolené činnosti používají DKF pro výpočty efektivních dávek z přírodních radionuklidů při profesním ozáření.

Konverzní faktory naleznete v přiloženém dokumentu (PDF, 754 kB), nebo v sekci Přírodní zdroje ionizujícího záření.