Odstavení 2.HVB ETE ze dne 6.9.2011

Popis události, která vedla k odstavení reaktoru 2.bloku elektrárny Temelín

Dne 6.9.2001 v časných ranních hodinách byl na reaktorovém bloku číslo 2 jaderné elektrárny Temelín zjištěn zvýšený nátok do speciální kanalizace a následně na dno a do jímky kontejnmentu. Blok byl posléze pomalu odstavován. V současné době probíhá jeho stabilizace na teplotě pod 150 st.C , která umožní již dříve oznámenou opravu generátoru. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že nátok do kontejnmentu byl pravděpodobně způsoben vadnou zpětnou klapkou, která je umístěna mezi bloky 1 a 2 a médium (mírně radioaktivní voda o aktivitě 21 kBq a objemu 260m3 - zpřesněný odhad) pochází z 1.bloku, kde probíhalo drenážování systémů před jeho najížděním. Voda měla skončit v čistící stanici (která je společná pro oba bloky) a je umístěna v budově pomocných aktivních provozů.

Událost byla SÚJB řádně nahlášena v úterý ráno (6.9.2011)

Ačkoli si událost vyžádá dochlazení bloku a vyčištění dna kontejnmentu, jedná se o událost, která neohrozila zaměstnance ani okolí (mimo kontrolované pásmo obou bloků se žádná voda nedostala).

Událost bude dále šetřena, SÚJB k ní otevírá samostatnou inspekci.