Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) - nová iniciativa MAAE k malým modulárním reaktorům

Malé modulární reaktory (SMRs) by mohly významně přispět k dosažení globálních cílů v oblasti klimatu a bezpečnosti dodávek energie. Vzhledem k tomu, že se ve světě vyvíjí více než 70 projektů SMRs, které dosud nebyly licencovány, je však jejich včasné uplatnění v širokém měřítku stále oříškem. V zájmu usnadnění tohoto procesu zahájila MAAE novou iniciativu – Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI). Iniciativa přivádí k jednomu stolu tvůrce politik, jaderné dozory, projektanty, dodavatele a provozovatele z celého světa ve snaze vypracovat společné přístupy k SMRs na straně jaderného průmyslu a dozorů.

SÚJB se aktivně účastní diskusí na zahajovací schůzce NHSI, která právě probíhá ve Vídni v sídle MAAE.

Slovy generálního ředitele MAAE, R. M. Grossiho: "SMRs a další pokročilé jaderné technologie jsou obrovským příslibem, že pomohou řešit klimatickou krizi. Mají-li však země plně využít jejich potenciálu výrazně snížit emise a zajistit spolehlivou energii, je třeba vyřešit některé problémy, které brání jejich globálnímu nasazení. A právě o to v této nové iniciativě jde.“