Nový typ paliva zavezen do řežského výzkumného reaktoru

12. února t.r. byly do aktivní zóny výzkumného reaktoru LVR-15 v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy (ÚJV Řež, a.s.) zavezeny první tři palivové kazety s nízkým obohacením uranu (obsahující 19,7% izotopu uranu 235). V reaktoru se nyní budou testovat jejich vlastnosti, přičemž počet těchto kazet se v budoucím období bude postupně zvyšovat až na úplný přechod aktivní zóny na nové palivo. Rozhodnutí k zahájení provozu reaktoru s novým palivem vydal SÚJB na začátku roku 2010.

Jedná se o další významný krok ČR v rámci celosvětové iniciativy vedené USA, Ruskem a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), která usiluje o minimalizaci hrozby možného zneužití citlivých jaderných a radioaktivních materiálů pro teroristické účely - GTRI (Global Threat Reduction Initiative), resp. jejích podprogramů zaměřených na návrat paliva z výzkumných reaktorů ruské provenience s vysokým oohacením (nad 20% uranu 235) zpět do Ruské federace (RRRFR, Russian Research Reactor Fuel Return) a jejich následnou konverzi na nízké obohacení (RERTR,Reduced Enrichment for Research and Test Reactors).

Této akci předcházel úspěšný odvoz většiny vyhořelého jaderného paliva z reaktoru, které vzniklo za dobu jeho provozu (od r. 1957), do přepracovávacího závodu Maják v Rusku (viz též náš článek k transportu).