Nový dozor ve Švédsku

Od 1. července 2008 ve Švédsku působí nový dozorný orgán, Švédský úřad pro radiační bezpečnost (Swedish Radiation Safety Authority, SSM). SSM vzniknul sloučením dvou původně oddělených institucí – Ústavu pro radiační ochranu a Inspektorátu pro jadernou bezpečnost (SKI). Jeho hlavním posláním je dohled nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.

SSM má 250 zaměstnanců a do jeho čela byla švédskou vládou jmenována Ann-Louise Eksborgs. Více informací o novém švédském dozoru naleznete na webových stránkách SSM.

Podobným vývojem prošel i systém státního dozoru v České republice. V roce 1995 převzal původně jaderný regulátor, SÚJB, kompetence i v oblasti radiační ochrany a stal se tak orgánem vykonávajícím dozor v celé oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Více informací z historie SÚJB je pro Vás připraveno ve speciální rubrice vytvořené k 15. výročí založení našeho Úřadu.