Nové příležitosti ke studiu v oblasti záruk

V zárukové oblasti vznikly nové vzdělávací programy. Na milánské Polytechnice je nyní možné studovat problematiku implementace záruk na jaderné materiály a širší non-proliferační rámec. Zárukový online kurz nově nabízí i Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Záruková problematika je nedílně spojena s mírovým využíváním jaderné energie, a to jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni jednotlivých států a provozovatelů jaderných zařízení. Tento obor však dosud není na půdě vysokých škol příliš rozšířený.

Ojedinělý studijní obor na milánské Polytechnice

Zavedení nového studijního programu „Specializing Master – Nuclear Safeguards” na milánské Polytechnice považujeme za velmi důležitý. Mezi vyučované předměty tu patří mj. právní rámec implementace záruk, principy vedení evidence jaderných materiálů, verifikační a monitorovací techniky nebo praktická cvičení zaměřená na nedestruktivní měření jaderných materiálů. Ke vzniku a zajištění tohoto programu významně přispívá Evropská síť pro vzdělávání v jaderné oblasti (ENEN).

Zájemcům o bližší informace o tomto programu doporučujeme navštívit tyto webové stránky:

https://www.nuclearsafeguards.polimi.it/

Kurz MAAE je vhodný pro odborníky i laickou veřejnost

Nový zárukový online kurz nabízí také Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Tento kurz má formu samostudia a je zaměřen na představení záruk na jaderné materiály a jejich implementaci na úrovni státu. Přihlásit se mohou zájemci z řad veřejnosti i pracovníci, kteří již v zárukové oblasti působí.

Podmínkou pro přihlášení do kurzu je registrace a vytvoření tzv. NUCLEUS účtu na stránkách Mezinárodní agentury pro atomovou energii zde:

https://www.iaea.org/resources/nucleus-information-resources.

Samotný kurz je poté dostupný zde: https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=681.