Neplánované odstavení reaktorového bloku v Dukovanech

Odstavení 4. reaktorového bloku jaderné elektrárny Dukovany pro provedení opravy na zařízení primárního okruhu

Unplanned shutdown of NPP Dukovany Unit No. 4 for repair of small leakage of purge pipeline

Dne 30.3.2011 byla dozimetrickým systémem SYRAD identifikována zvýšená hodnota objemové aktivity aerosolů v místnosti B 201/2 na 4. reaktorovém bloku. Hodnoty byly velmi nízké, nicméně spektrometrický rozbor ukázal že jde o netěsnost primárního okruhu. Na základě tohoto rozboru přistoupil provozovatel konzervativně ke snížení výkonu na úroveň umožňující provést vizuální obhlídku zařízení.

V průběhu této obhlídky byla identifikována netěsnost na potrubí odvzdušnění výtlačné potrubní trasy 4TJ60 (vnější průměr 22mm) mezi zpětnou klapkou a dvojicí ručních uzavíracích armatur. Vzhledem k parametrům zařízení byl proveden odhad netěsnosti na velikost max. 3mm. Přesná velikost bude změřena po vychlazení zařízení před provedením opravy.

Po identifikaci netěsnosti provozovatel neprodleně zahájil odstavení a vychlazení bloku pro provedení opravy. Zároveň zahájil jednání s SÚJB o provedení opravy, která vzhledem k zařazení do bezpečnostní kategorie 1 vyžaduje schválení způsobu provedení a vlastního provedení opravy. Odhadované zahájení opravy je v sobotu 2.4. odpoledne. Po provedení opravy podmíněné úspěšným provedením tlakové zkoušky primárního okruhu bude blok opět uveden do provozu. Celá událost bude zhodnocena v systému zpětné vazby.


The 30th of March, 2011, dosimetric system SYRAD identified increased value of dimensional activity of aerosols in room B 201/2 at the reactor unit No. 4. Value was very low, nevertheless spectrometric analysis showed small leakage in primary circuit. Operator decided in accordance with this analysis to decrease reactor power for performing of visual control of equipment.

Leakage was identified during visual control – purge pipeline of delivery pipeline of high pressure safety system, external diameter 22mm. Evaluation of leakage was done – maximum 3mm. Measured value will be described immediately after cooling down of primary circuit.

Operator launched cooling down of primary circuit immediately after identification of leakage and started administrative preparation for repair activities. Performing of reparation and technique of reparation were agreed by the Regulator. Expected time of reparation is Saturday, the 2nd of April, afternoon. Start-up process is conditioned by successful pressure test of primary circuit. The event will be fully assessed by Operational Experience Feedback System.